Kezdőlap

Isten hozta a RefWikin!

A RefWiki egy folyamatosan bővülő, az igényes ismeretterjesztés céljait szolgáló online református egyház- és művelődéstörténeti enciklopédia,
amelynek szócikkeit az adott korszakok és szakterületek elismert szaktekintélyei írják és lektorálják.

A szócikkek szerzői hazai és határontúli, egyházi és világi felsőoktatási- és kutatóintézmények tagjai.
Az oldalt a Károli Gáspár Református Egyetem munkatársai gondozzák.

A

Ágens
Antal Gábor (1843–1914)
Apostol Pál (1787–1860)
Articularis helyek

B

Baltazár Dezső (1871–1936)
Báthori Gábor (1755–1842)
Békefi Benő (1909–1964)
Békési Panyik Andor (1910–1989)
Benda Kálmán (1913–1994)
Bereczky Albert (1893–1966)
Bertók Béla (1873–1945)
Bocskai-felkelés
Bocskai István, kismarjai (1557–1606)
Bodoky Richárd (1908–1996)

C

Canonica visitatio
Carolina Resolutio 1731, 1734
Coetus Ungaricus (1555–1613)
Czinke István (1855–1942)

D

Debreceni alkotmányozó zsinat 1881-1882
Debreceni Ember Pál (1660–1710)
Debreceni Kistemplom
Demjén István (1888–1962)
Dobos János (1804–1887)
Dobri János (1914–1990)

E

Egyházkerület
Egyházmegye
Erdélyi reformáció
Erdélyi Református Főkonzisztórium

F

Fekete Sándor (1915–1972)

G

Gályarabok
Generális zsinat
Gulácsy Lajos (1925–2016)
Gulyás Lajos (1918–1957)

H

Heidelbergi Káté

K

Kardos János (1894–1959)
Károlyi Gáspár (1535k–1591)
Kiss Áron (1815–1908)
Komáromi Csipkés György (1628–1678)
Kun Bertalan (1817–1910)

L

Losonci Református Theológiai Akadémia (1925–1939)

M

Maróthi György (1715–1744)
Marosvásárhelyi Hitvallás (1559)
Második Helvét Hitvallás
Melius Juhász Péter (1532–1572)
Mester Miklós (1906–1989)
Milotai Nyilas István (1571–1623)
Miskolci Csulyak István (1575–1645)
Muraközy Gyula (1892–1961)

N

Nagy Barna (1909–1969)
Nagy Mihály (1788–1878)
Narancsik Imre (1904–1948)

O, Ó

Organisationsentwurf (1849)

Ö, Ő

Őri Fülep Gábor (1739–1823)
Őrség

P

Pap Béla (1907–1957)
Pálóczi Czinke István (1855–1942)
Polgár Mihály (1782–1854)
Pógyor István (1902–1953)
Pósaházi János (1628–1686)

R

Ráday Gedeon (1713–1792)
Ráday Pál (1677–1733)
Rákóczi-szabadságharc (1703–1711)
Recepta religio
Reformátusok Lapja (1957-)
Reformkori országgyűlések vallásügyi tárgyalásai
Reverzális

S

Sinai Miklós (1730–1808)
Soos Géza (1912–1953)
Sörös Béla (1877–1939)
Svájci–magyar kapcsolatok

Sz

Szabó Imre (1891–1955)
Szathmári Paksi József (1763–1848)
Szatmárnémeti zsinat (1646)
Szász Károly (1829–1905)
Szegedi Kis István (1505–1572)
Szőnyi Benjámin (1717–1794)

T

Testvéri Izenet (1950)
Tofeus Mihály (1624–1684)
Torkos Jakab, ifjabb (1749–1813)
Tóth Ferenc (1768–1844)
Tóth-Pápai József (1758–1827)
Tüdős Klára (1895–1980)
Türelmi Rendelet

U, Ú

Újfalvi Anderkó Imre (?-1616?)

V

Vásárhelyi János (1888–1960)
Vegyes házasság, reverzális

ZS

Zsarnay Lajos (1802–1866)
Zsindely Ferenc (1891–1963)