Szabadi István

Szabadi István (Dr.habil) egyháztörténész, a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója 1996 óta, Pauler Gyula díjas, a TTRE Közgyűjteményeinek igazgatóhelyettese, a bölcsészettudományok doktora (PhD., Debrecen), a teológia doktora (ThD., Kolozsvár), a Debreceni Egyetem BTK Közép-és Kora újkori Tanszékének volt tanszékvezető docense, kutatási területe a történeti Magyarország kora újkori protestáns egyház- és művelődéstörténete.

https://m2.mtmt.hu/api/publication?cond=authors;eq;10039466&cond=core;eq;true&sort=publishedYear,desc&sort=firstAuthor