Sipos Gábor

Sipos Gábor (Prof. dr.), történész, a kolozsvári BBTE Magyar Történeti Intézetének emeritus professzora, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár nyug. főlevéltárosa.
Kutatási területe a 16-18. századi magyar református egyháztörténet, kora újkori magyar művelődéstörténet (könyvek, könyvtárak, levéltárak).

e-mail: gsipos13@gmail.com

MTMT azonosító: 10027759