Nagy Péter

Nagy Péter (PhD), jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténet és Jogelméleti Intézet Jogtörténeti Tanszékének megbízott tanszékvezetője, adjunktus. Kutatási területe: jogtörténet, magyar magánjog történet, protestáns egyházak jogtörténete, Erdély jogtörténete

e-mail: nagy.peter@kre.hu
mtmt azonosító: 10055438
https://kre.academia.edu/PeterNagy