Mészáros Kálmán

Mészáros Kálmán (PhD), történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmunkatársa.
Kutatási területe: Magyarország (had)története a XVII/XVIII. század fordulóján, különös tekintettel II. Rákóczi Ferenc szabadságharcára.

e-mail: meszaroskalmonster@gmail.com

mtmt azonosító: 10013088

https://militaria.academia.edu/K%C3%A1lm%C3%A1nM%C3%A9sz%C3%A1ros