Lányi Gábor

Lányi Gábor (PhD, dr. habil), teológus-lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán az Egyháztörténeti Tanszék habilitált egyetemi docense.
Kutatási területe: 20. századi magyar református egyháztörténet, magyar református külkapcsolatok a második világháború után.

e-mail: lanyi.gabor@kre.hu

mtmt azonosító: 10053893

letölthető tanulmányok: https://kre.academia.edu/GaborLanyi