Földváryné Kiss Réka

Kiss Réka (PhD, dr. habil.), történész-néprajzkutató. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszékének tanszékvezető habilitált egyetemi docense. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke.
e-mail: reka.kiss@neb.hu