Baráth Béla

Baráth Béla Levente (PhD, habil.), teológus-történész, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének egyetemi tanára.
Kutatási területe: protestáns egyház-, társadalom- és művelődéstörténet, ezen belül különös figyelmet fordít a tiszántúli és tiszáninneni régiókra. Írásaiban ismételten visszatér olyan témákhoz, mint az egyházkormányzói törekvések a dualizmus kori Tiszántúlon; egyházi szerepvállalás a térség köz- és felsőoktatásában különös tekintettel a Debreceni illetve Sárospataki Református Kollégiumra; a magyar protestantizmus nemzetközi kapcsolatai; a vallási türelem problémája; az egyháztörténet-írás historiográfiája.

e-mail: barathb@drhe.hu

MTMT azonosító: 10033310