Ablonczy Bálint

Ablonczy Bálint újságíró, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Doktori Programjának hallgatója, a Károli Gáspár Református Egyetemen működő Károli Interdiszciplináris Akadémia műhelyvezető tanára.
Kutatási területe: Erdélyt segítő civil mozgalmak a hetvenes-nyolcvanas években; a romániai magyarság története a 20. század második felében; a magyarországi református egyház története 1945 után.
e-mail: ablonczy.balint@kre.hu
mtmt azonosító: 10077645